You are hereExpozice / Moře / Život v mořích od severu k jihu

Moře / Život v mořích od severu k jihu


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

     Expozice je uspořádána podle klimatických pásem.

  Ziemeļu korallis ( Lophohelia prolifera) Foto: K. Milaševičs  Expozice začíná arktickými moři a obyvateli jejich skalnatých břehů. Množství zvířat a počet druhů se mění v závislosti na ročním období. Jsou zde k vidění nejcharakterističtější savci, ptáci a bezobratlovci tohoto klimatického pásma. Exponát severského korálu byl přivezen z Norského moře.
    Fauna mírného klimatického pásma severní polokoule či boreálních moří je v expozici zastoupena živočichy žijícími na jejich písčitých březích. Pobřeží Německa, Dánska a Nizozemska omývá Severní moře, jehož část mezi nevyšším bodem přílivu a nejnižším bodem odlivu je nazývána Waddenzee. Při odlivu voda na dobu 6 hodin odstupuje několik kilometrů od břehu a obnažuje mořské dno. Část živočichů – ryby, mořské hvězdy, mořští ježci, korýši – odplouvají spolu s mořskou vodou, ostatní se však zarývají do písku anebo nacházejí úkryt v prohlubních s vodou. Pobřeží se v této době plní brodivými ptáky, kteří se živí různými bezobratlovci, nedostupnými během přílivu.

Zobenvaļa skelets Foto: K. Milaševičs

    Na lotyšském pobřeží Baltského moře se vyskytuje 7 druhů měkkýšů, z nichž jsou vystaveny 3 druhy. Čínský krab je v Baltském moři cizincem, který sem přicestoval na lodích. Podél a přes Baltské moře vede ptačí migrační trasa, proto v době přeletů se zde vyskytují ptáci mnoha druhů, například, hoholka lední, hohol severní, potápka roháč, potáplice aj. V Baltském moři žijí tři druhy tuleňů– tuleň kuželozobý, tuleň skvrnatý (Pusa vitulina) a tuleň kroužkovaný. Za zástupce lotyšské fauny lze považovat také jednoho z kytovců – sviňuchu obecnou. 

    V tropických mořích se nachází jeden z biologicky nejrozmanitějších ekosystémů – korálové útesy, které by podle druhové mnohotvárnosti bylo možné srovnat s deštnými pralesy. V korálových útesech žije cca 2500 druhů korálů a přibližně 4000 druhů různých ryb, stovky různých korýšů, červů, měkkýšů a jiných druhů bezobratlovců. Útesy jsou tvořeny tvrdými nebo  kamennými korály. Všechny druhy tvrdých korálů jsou chráněny úmluvami o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin (CITES). Na seznamu CITES je zapsán rovněž křídlatec velký a všechny druhy mlžů či zév (Tridacna).

  Jūrasezis (Ctenocidaris nutrix) Foto: K. Milaševičs  Na jižní polokouli leží Antarktida. Z převážné části je pokryta tlustou vrstvou ledu. V létě k pobřeží Antarktidy připlovají velryby, tuleni, tučňáci. Na pobřežích moří hnízdí největší z mořských ptáků – albatros stěhovavý. V expozici lze spatřit ostré, kuželovité zuby ozubeného kytovce i rohové destičky filtračního ústrojí kosticovců – velrybího plnovousu.

 

   

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Hledat