You are hereĢeoloģiskās kolekcijas

Ģeoloģiskās kolekcijas


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend
Krajuma raksta tips: 
Krajuma apraksti

Ģeoloģiskās kolekcijas

Latvijas Dabas muzeja ģeoloģiskais krājums aptver vairāk nekā 43 tūkstošus vienību. Krājumā ietilpst minerālu, iežu un derīgo izrakteņu kolekcijas, kas sāktas komplektēt jau no muzeja pirmsākumiem 1845. gadā. Ģeoloģijas krājuma veidošanas politikā iekļautas divas galvenās vadlīnijas – vākt materiālus, kas raksturo Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un stāsta par ģeoloģiskajiem procesiem visā pasaulē.

Katru gadu ģeoloģiskais krājums tiek papildināts ar darbinieku vākumiem, nozares speciālistu un muzeja labvēļu dāvinājumiem, gan arī iespēju robežās ar unikālu priekšmetu iepirkumiem. Dažreiz notiek arī atsevišķu priekšmetu ieguve maiņas ceļā.

Viskrāšņākās ģeoloģiskajā krājumā ir tieši minerālu kolekcijas. Neliela daļa no tām ir arī muzeja vecākās kolekcijas, jo Rīgas aptiekāra un dabaspētnieka Nikolaja Himzeļa (1729. – 1764.) vāktās minerālu kolekcijas, vairāk nekā 600 vienības, simts gadus pēc viņa nāves nonāca muzeja īpašumā. Katru gadu uz pasaules atrod jaunus minerālus. Muzejs šobrīd gatavojas veidot jaunu mineraloģijas ekspozīciju, tāpēc pēdējos gadus mērķtiecīgi cenšas papildināt mineraloģiskās kolekcijas.

Civilizācijas attīstības gaitā cilvēks pakāpeniski iepazinis minerālu īpašības un iemācījies tās izmantot savā labā. Atcerēsimies, ka jebkuram mākslīgi iegūtam materiālam vai vielai atrodams analogs minerālu un to agregātu veidošanās procesos. Vēl joprojām daudzi minerālu veidošanās fizikāli ķīmiskie procesi nav izzināti. Cilvēcei jāsamierinās tikai ar vizuālu galarezultāta konstatējumu, kuru varat vērot arī aplūkojot mūsu kolekciju minerālus.
 

Atbildi uz Viens gads muzeja krājumā marta mēneša jautājumiem un laimē iespēju doties ekskursijā pa Latvijas Dabas muzeja krājuma glabātavām. Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā Aktualitātes.

Citi raksti par krājumu

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Hledat