You are hereExpozice / Geologická expozice “Dynamická geologie a horniny”

Geologická expozice “Dynamická geologie a horniny”


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

    Od 29. listopadu 2008 je možné v geologické expozici Lotyšského muzea přírody navštívit nové interaktivní tematické oddělení Dynamická geologie a horniny. Expozice je vytvořena tak, aby každý návštěvník mohl získat nejen nové znalosti, ale také zažít nebývalé pocity – zaposlouchat se do zvuků vulkánu, pociťovat sílu zemětřesení či se zadívat do hvězdného nebe.

 1.att. Vulkānu tipu modelis un izplatības karte ekspozīcijā “Dinamiskā ģeoloģija un ieži”.Zemská kůra a její povrch se nikdy a nikde nenachází v absolutně nehybném stavu. Jakkoliv velmi pomalu a pro oko nepozorovatelně její jednotlivé části se vždy vzájemně zdvihají, klesají a přemísťují horizontálním směrem. Důsledkem těchto pohybů je vznik reliéfních forem zemského povrchu – kontinentů, koryt oceánů, středooceánských hřbetů, systémů útesů a megareliéfů. Návštěvníci expozice mohou na tektonickém modelu sami pozorovat, co se děje, když se zemská kůra pohybuje horizontálním směrem.

    Vulkán je geologickou formou, v níž kanál vulkánu spojuje magmatické jádro Země s jejím povrchem. Podle erupcí jsou vulkány rozdělovány do několika druhů. Všechny tyto druhy si lze prohlédnout na vulkanickém modelu stiskem příslušného tlačítka na panelu. V současnosti je evidováno cca 4000 činných a vyhaslých vulkánů. Na vulkanické mapě lze stiskem příslušného tlačítka na panelu nalézt polohu největších vulkánů světa. V expozici jsou k vidění také vulkanické horniny.

 2. att. Spēle par zemestrīcēm ekspozīcijā “Dinamiskā ģeoloģija un ieži”. Zemětřesení jsou otřesy zemské kůry vyvolané náhlým uvolněním energie nahromaděné v hlubinách Země. Lotyšsko leží v oblasti seismicky neaktivní, přesto jsou občas zaznamenána zemětřesení i u nás. Silná zemětřesení jsou zde velmi řídká. Při vstupu na vibrující podlahu lze pocítit otřesy zemětřesení, připravena je rovněž soutěž s mnoha otázkami o tomto přírodním jevu.

    Hornina je shluk minerálů určitého složení a stavby vzniklý během geologických procesů Tento shluk v zemské kůře formuje samostatná geologická tělesa. Podle podmínek formování se všechny horniny dělí na: magmatické, sedimentární a metamorfované. V expozici jsou k vidění   nejtypičtější horniny všech těchto druhů.

3. att. Ieži ekspozīcijā “Dinamiskā ģeoloģija un ieži”    Na stropním simulátoru nebe lze pouhým okem pozorovat přibližně 2400 hvězd - spatříš  Mars, který v noci obvykle vypadá jako zářivá a načervenalá hvězda, nejjasnější hvězdu Sírius, jedno z nejvýznamnějších souhvězdí Orion a také jiná souhvězdí a plejády.

 Meteority jsou malými tělesy slunečního systému, která z meziplanetárního prostoru dopadávají na Zem nebo na jiné nebeské těleso. Panuje názor, že meteority jsou střepinami asteroidů. Jejich rozměry se různí – od milimetrů až po několik metrů, hmotnost může být v rozmezí od několika gramů až po desítky tun. Podle chemického složení se rozlišují na kamenné meteority, železné meteority a železo-kamenné meteority. V expozici jsou k vidění všechny tři druhy meteoritů.

 

   Během rekonstrukce oddělení geologické expozice „Lotyšská geologie” a „Mineralogie” je pro návštěvníky připravena dočasná expozice.

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Hledat