You are hereExpozice / Entomologická expozice

Entomologická expozice


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

    Hmyz tvoří svým druhovým množstvím největší živočišnou skupinu. V Lotyšsku žije přes 13000 druhů hmyzu a v celém světě je jich evidováno na dva miliony. Vědci však odhadují, že započtením dosud neprozkoumaných druhů může tento počet dosáhnout 16 milionů.

    Entomologická expozice poskytuje informace o hmyzu a ukazuje život hmyzu v různých prostředích.

    V sále „Úvod do světa hmyzu” se lze dozvědět, čím se hmyz liší od “ne-hmyzu” (klíšťat, pavouků, raků, mnohonožek), jsou popsány různé schopnosti hmyzu a představeny některé hmyzí druhy, které ve své živočišné skupině představují rekordmany.

    Zvláštní panel přináší informace o osmi nejvýznamnějších lotyšských entomolozích. Své čestné místo zde mají i dlouholetí pracovníci muzea Lidija Danka a Mihails Stiprais, kteří v muzeu pracovali přes 40 let.

    Rozdíly ve vývoji a stavbě hmyzu jsou znázorněny v sále „Stavba a systematizace hmyzu”. Zde je k vidění část toho lotyšského hmyzu, který se vyvíjí dokonalou proměnou, jako brouci, motýli, včely, mouchy aj. Hmyzí druhy, které se vyvíjí nedokonalou proměnou, jsou představeny vážkami, kobylkami, šváby aj.

    Zvláštní panel je věnován lotyšským motýlům, ale vystavena je pouze nevelká část – 220, z celkového počtu 2514 druhů lotyšských motýlů. Druhy motýlů, které se v Lotyšsku nevyskytují, jsou vystaveny podle svého výskytu na panelech znázorňující mapu světa. Zrcadlový systém panelů umožňuje si prohlédnout zbarvení motýlů z různých pohledů.

    V této části expozice je vystaven i chráněný hmyz Lotyšska a také různý exotický hmyz. Některé z těchto exponátů byly pořízeny před více než 140 lety.

    V sále „Hmyz doma” si návštěvník muzea může prohlédnout hmyz žijící na domácích zvířatech, na člověkem pěstovaných rostlinách, hmyz z lidských obydlí a hmyz, který člověk domestikoval a využívá ve svůj prospěch.

    V sále „Přirozené životní prostředí” jsou ukázána člověkem méně dotčená životní prostředí hmyzu: duny, jehličnaté a listnaté lesy, bažiny, louky, jezera. V každém z těchto prostředí žijí typické druhy hmyzu, jejichž chování je dáno přírodními podmínkami, ve kterých žijí. Pro názornost je v sále vytvořena borovice, v níž jsou stylizovaně v jednotlivých „patrech stromu“ - v kořenech, kmeni a ve větvích rozmístněny jednotlivé hmyzí druhy žijící v Lotyšsku.
 

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Hledat